PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG
KOMUNALNYCH

ZAKŁAD
POGRZEBOWY

CAŁODOBOWY
DYŻUR

12 411 45 02
12 411 45 04