Informacja gospod. i turystyczna

12 194 34

Informacja medyczna

12 194 39

PUNKT LOGOPEDYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH PZG

  • LOGOPEDA

Opis firmy

Oferujemy kompleksową diagnozę i terapię:
1.Otolaryngologia: Kompleksowe badania laryngologiczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży.
Zachowawcze leczenie schorzeń ucha i górnych dróg oddechowych.
Badanie słuchu - audiometria tonalna, słowna, zabawowa VRA, tympanometrię, badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu ABR we śnie fizjologicznym.
Współdziałanie w procesie aparatownia stałych uszkodzeń słuchu.Współpraca w procesie rehabilitacji dziecka z wadą słuchu z logopedami, psychologami, terapeutami słuchu i mowy.
2.Dobór aparatów słuchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych.
Gwarantujemy profesjonalny dobór aparatów słuchowych renomowanych producentów
Wykonywanie indywidualnych wkładek usznych.Gwarantujemy opiekę audioprotetyczną dla każdego pacjenta oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Logopedia: Diagnozowanie logopedyczne dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.Intensywna terapia logopedyczna – kształtowanie/korygowanie/utrwalanie artykulacji połączone z pracą nad rozumieniem i tworzeniem wypowiedzi słownych.
Doskonalenie percepcji słuchowej i uwrażliwianie narządu słuchu poprzez treningi słuchowe na materiale niewerbalnym i werbalnym.
Wczesna nauka czytania i pisania.Instruktaże dla opiekunów dotyczące pracy z dzieckiem w domu.Współpraca z przedszkolami i szkołami.
4. Psychologia: Diagnoza psychologiczna.Stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne.
Pomoc, psychoedukacja, poradnictwo dla rodziny dziecka z wadą słuchu.
Pomoc w dokonywaniu wyboru placówek oświatowych (przedszkola, szkoły).Terapia indywidualna.Wydawanie opinii psychologicznych na potrzeby orzecznictwa
5. Logorytmika: Logorytmika to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym połączonym z ruchami całego ciała, śpiewaniu prostych piosenek, wyliczanek i wierszyków.
Głównym założeniem logorytmiki jest ścisły związek ruchu z rytmizowanym mówieniem, śpiewem oraz grą na instrumentach muzycznych.
Naturalny i swobodny ruch obok muzyki jest podstawowym motywem zabaw, umożliwia realizację zajęć logarytmicznych ze wszystkimi dziećmi niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego, czy muzycznego rozwoju.
Zabawy muzyczno – ruchowe pomagają korygować wady wymowy i słuchu, a przy tym uwrażliwiają na cechy wspólne muzyki i mowy: rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku.
Zabawy logarytmiczne rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto uczą nawiązywania kontaktów społecznych z innymi dziećmi i umiejętności współpracy w grupie.
6. Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym.
7. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i rodziców.
8. Okolicznościowe zabawy dla dzieci i młodzieży: mikołaj, zabawy karnawałowe.Poradnia od kwietnia 2006, pełni funkcję koordynatora programu rehabilitacji dzieci z wadą słuchu na terenie województwa małopolskiego, w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonych pod auspicjami Fundacji Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy.

Galeria

Oferta

  • logopeda Prywatnie/NFZ
  • logopeda dziecięcy Prywatnie/NFZ
  • medyczne usługi
firm logo

Kontakt