Informacja gospod. i turystyczna

12 194 34

Informacja medyczna

12 194 39

Polityka Prywatności

Administrator danych, oraz dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest:
Całodobowa Ogólnopolska Informacja Telefoniczna C.O.I.T. Krzysztof Świętek
30-002 Kraków, ul. Zbożowa 3, tel.12-653 22-02, e-mail – biuro@coit.com.pl

Cel przetwarzanie danych oraz podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania ich do bazy telefoniczno-internetowej C.O.I.T. – zgodnie z art.6 ust.1 lit.f RODO.
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od kontrachentów, oraz z publicznie dostępnych źródeł jak CEIDG KRS oraz inne serwisy i portale internetowe. Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenie przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody do jej wycofania.
Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujące się ochroną danych osobowych.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych – tzw. RODO.