SPECJALISTYCZNA PORADNIA DIAGNOZY I REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU PZG

BADANIA SŁUCHU LOGOPEDA LARYNGOLOG LOGOPEDA

Opis firmy:

Oferujemy kompleksową diagnozę i terapię:
1. Otolaryngologia: Kompleksowe badania laryngologiczne ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży. Zachowawcze leczenie schorzeń ucha i górnych dróg oddechowych.Badanie słuchu - audiometria tonalna, słowna, zabawowa VRA, tympanometrię, badanie potencjałów słuchowych z pnia mózgu ABR we śnie fizjologicznym.Współdziałanie w procesie aparatownia stałych uszkodzeń słuchu.Współpraca w procesie rehabilitacji dziecka z wadą słuchu z logopedami, psychologami, terapeutami słuchu i mowy.
2. Dobór aparatów słuchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych:Gwarantujemy profesjonalny dobór aparatów słuchowych renomowanych producentów Wykonywanie indywidualnych wkładek usznych.Gwarantujemy opiekę audioprotetyczną dla każdego pacjenta oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
3. Logopedia: Diagnozowanie logopedyczne dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.Intensywna terapia logopedyczna – kształtowanie/korygowanie/utrwalanie artykulacji połączone z pracą nad rozumieniem i tworzeniem wypowiedzi słownych.Doskonalenie percepcji słuchowej i uwrażliwianie narządu słuchu poprzez treningi słuchowe na materiale niewerbalnym i werbalnym.Wczesna nauka czytania i pisania.Instruktaże dla opiekunów dotyczące pracy z dzieckiem w domu.Współpraca z przedszkolami i szkołami.
4. Psychologia: Diagnoza psychologiczna.Stymulowanie i usprawnianie rozwoju psychomotorycznego dziecka w oparciu o indywidualne programy terapeutyczne.Pomoc, psychoedukacja, poradnictwo dla rodziny dziecka z wadą słuchu.Pomoc w dokonywaniu wyboru placówek oświatowych (przedszkola, szkoły).Terapia indywidualna.Wydawanie opinii psychologicznych na potrzeby orzecznictwa.
5. Logorytmika: Logorytmika to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym połączonym z ruchami całego ciała, śpiewaniu prostych piosenek, wyliczanek i wierszyków. Głównym założeniem logorytmiki jest ścisły związek ruchu z rytmizowanym mówieniem, śpiewem oraz grą na instrumentach muzycznych. Naturalny i swobodny ruch obok muzyki jest podstawowym motywem zabaw, umożliwia realizację zajęć logarytmicznych ze wszystkimi dziećmi niezależnie od poziomu ich intelektualnego, ruchowego, czy muzycznego rozwoju. Zabawy muzyczno – ruchowe pomagają korygować wady wymowy i słuchu, a przy tym uwrażliwiają na cechy wspólne muzyki i mowy: rytm, melodię, tempo, dynamikę i barwę dźwięku. Zabawy logarytmiczne rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie. Ponadto uczą nawiązywania kontaktów społecznych z innymi dziećmi i umiejętności współpracy w grupie.
6. Rehabilitacja osób z implantem ślimakowym.
7. Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i rodziców.
8. Okolicznościowe zabawy dla dzieci i młodzieży: mikołaj, zabawy karnawałowe.Poradnia od kwietnia 2006, pełni funkcję koordynatora programu rehabilitacji dzieci z wadą słuchu na terenie województwa małopolskiego, w ramach Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków prowadzonych pod auspicjami Fundacji Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy.

Galeria:

KRAKÓW • ul.Lenartowicza 14

Oferta:

 • akcesoria do aparatów słuchowych
 • aparaty korekcji słuchu
 • aparaty słuchowe
 • aparaty słuchowe cyfrowe
 • aparaty słuchowe kanałowe
 • aparaty słuchowe wewnętrzne
 • aparaty słuchowe zauszne
 • audiogram Prywatnie/NFZ
 • audiolog Prywatnie/NFZ
 • audiologia Prywatnie/NFZ
 • audiometr Prywatnie/NFZ
 • audiometria impedancyjna Prywatnie/NFZ
 • audiometria tonalna Prywatnie/NFZ
 • audiometria wolnego pola Prywatnie/NFZ
 • badania akumetryczne słuchu Prywatnie/NFZ
 • badania audiometryczne słuchu Prywatnie/NFZ
 • badania dojrzałości szkolnej Prywatnie/NFZ
 • badania inteligencji dziecka Prywatnie/NFZ
 • badania rozwoju dziecka Prywatnie/NFZ
 • badania słuchu Prywatnie/NFZ
 • badania słuchu u dzieci Prywatnie/NFZ
 • badania tympanometryczne słuchu Prywatnie/NFZ
 • badania wymowy Prywatnie/NFZ
 • ćwiczenie poprawnej wymowy polskiej Prywatnie/NFZ
 • diagnostyka opóźnionego rozwoju mowy u dzieci Prywatnie/NFZ
 • diagnostyka zaburzeń głosu i mowy Prywatnie/NFZ
 • dobór aparatów słuchowych Prywatnie/NFZ
 • dobór wkładek dousznych Prywatnie/NFZ
 • implanty ślimakowe-rehabilitacja słuchu i mowy Prywatnie/NFZ
 • kliniczne badania słuchu
 • konsultacje laryngologiczne Prywatnie/NFZ
 • konsultacje logopedyczne Prywatnie/NFZ
 • konsultacje otolaryngologiczne Prywatnie/NFZ
 • laryngolog Prywatnie/NFZ
 • laryngolog dziecięcy Prywatnie/NFZ
 • leczenie artykulacji wymowy Prywatnie/NFZ
 • leczenie chorób uszu Prywatnie/NFZ
 • leczenie wad wymowy Prywatnie/NFZ
 • leczenie zaburzeń słuchu Prywatnie/NFZ
 • logopeda Prywatnie/NFZ
 • logopeda dziecięcy Prywatnie/NFZ
 • logorytmika Prywatnie/NFZ
 • medyczne usługi Prywatnie/NFZ
 • otoemisja akustyczna - dpoae Prywatnie/NFZ
 • otoemisja akustyczna - oae Prywatnie/NFZ
 • otolaryngolog Prywatnie/NFZ
 • otolaryngolog dziecięcy Prywatnie/NFZ
 • plastyka wędzidełka języka Prywatnie/NFZ
 • płukanie ucha Prywatnie/NFZ
 • podcięcie wędzidełka języka Prywatnie/NFZ
 • poradnia audioprotetyczna Prywatnie/NFZ
 • poradnia otolaryngologiczna Prywatnie/NFZ
 • poradnia psychologiczna Prywatnie/NFZ
 • porady medyczne Prywatnie/NFZ
 • potencjały słuchowe abr z pnia mózgu Prywatnie/NFZ
 • protetyk słuchu Prywatnie/NFZ
 • psycholog Prywatnie/NFZ
 • psycholog dla dzieci z wadą słuchu Prywatnie/NFZ
 • psycholog dla dzieci z zaburzeniami mowy Prywatnie/NFZ
 • psycholog dziecięcy Prywatnie/NFZ
 • psycholog kliniczny
 • psycholog młodzieżowy Prywatnie/NFZ
 • psycholog niemowlęcy Prywatnie/NFZ
 • psychoterapia rodzinna Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja dzieci Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja dzieci z defektami rozwojowymi Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja dzieci zaimplantowanych Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja logopedyczna słuchu i mowy Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja opóźnionego rozwoju mowy u dzieci Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja zaburzeń mowy Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja zaburzeń mowy u dzieci Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja zaburzeń mowy u młodzieży Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja zaburzeń słuchu Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja zaburzeń słuchu u dzieci Prywatnie/NFZ
 • rehabilitacja zaburzeń słuchu u młodzieży Prywatnie/NFZ
 • surdologopeda Prywatnie/NFZ
 • surdologopeda dla dzieci Prywatnie/NFZ
 • terapia dzieci dyslektycznych Prywatnie/NFZ
 • terapia dzieci z problemami szkolnymi Prywatnie/NFZ
 • terapia jąkania Prywatnie/NFZ
 • terapia rodzin Prywatnie/NFZ
 • testy psychologiczne Prywatnie/NFZ
 • testy słuchu Prywatnie/NFZ
 • treningi słuchowe Prywatnie/NFZ
 • usuwanie ciała obcego z gardła, ucha,nosa Prywatnie/NFZ
 • usuwanie ciała obcego z nosa Prywatnie/NFZ
 • wkładki douszne
 • wydawanie zaświadczeń lek.na podstawie dokum.medyc Prywatnie/NFZ
 • wydawanie zaświadczeń o stanie zdrowia Prywatnie/NFZ
 • wykonywanie indywidualnych wkładek usznych Prywatnie/NFZ
 • wystawianie wniosków do zus Prywatnie/NFZ
 • wziernikowanie ucha Prywatnie/NFZ
 • zabiegi laryngologiczne Prywatnie/NFZ
 • zabiegi w zakresie ucha Prywatnie/NFZ
 • zaświadczenia opinie lekarskie Prywatnie/NFZ

Nazwiska:

 • lek.med. Bartnik Jacek ( otolaryngolog )
 • mgr Cierpiałowska Tamara ( logopeda )
 • dr Dębska Beata ( otolaryngolog )
 • dr Grudzień-Ziarno Aleksandra ( audiolog )
 • mgr Karaś Anna ( logopeda )
 • mgr Kmiecik Magdalena ( protetyk słuchu )
 • mgr inż. Kocoń Sebastian ( technik audiolog )
 • mgr Krupa Grażyna ( logopeda )
 • Kwaśnik-Stromidło Monika ( kierownik poradni )
 • lek.med. Makieła-Nowak Zuzanna ( otolaryngolog )
 • mgr Muchacka-Bohosiewicz Anna ( logopeda )
 • technik Owczarska Lidia ( audiolog )
 • Pacuła Adriana ( rejestracja )
 • mgr Puła Justyna ( psycholog )
 • mgr Roczkowska Marta ( psycholog )
 • mgr Tarnowska Iwona ( psycholog )
 • Wajer Barbara ( rejestracja )
Kontakt
KRAKÓW • ul.Lenartowicza 14
http://www.poradnia-pzg-krakow.pl
12 633-83-98
-
Fax: 12 633-83-98
poradnia.pzg.krakow@interia.pl
Teraz: Otwarte
Poniedziałek:08:00-20:00
Wtorek:08:00-19:00
Środa: 08:00-18:00
Czwartek:08:00-20:00
Piątek:08:00-18:00
Sobota:
Niedziela:

Podobne